Tại sao điểm thi Tiếng Anh chênh tới trên 2,4 điểm so với học bạ?

Lịch sử và Tiếng Anh là 2/9 môn thi có độ chênh lệch giữa điểm thi so với điểm học bạ lớn nhất, tới 3,376 điểm. Ảnh minh họa: LĐO
Lịch sử và Tiếng Anh là 2/9 môn thi có độ chênh lệch giữa điểm thi so với điểm học bạ lớn nhất, tới 3,376 điểm. Ảnh minh họa: LĐO
Lịch sử và Tiếng Anh là 2/9 môn thi có độ chênh lệch giữa điểm thi so với điểm học bạ lớn nhất, tới 3,376 điểm. Ảnh minh họa: LĐO
Lên top