Để ĐBSCL không biến mất khỏi bản đồ

Đồng ruộng của tỉnh Bến Tre bị nhiễm mặn, cạn khô mấy tháng trời năm 2016. Ảnh: Vietnamnet.
Đồng ruộng của tỉnh Bến Tre bị nhiễm mặn, cạn khô mấy tháng trời năm 2016. Ảnh: Vietnamnet.