Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Để ĐBSCL không biến mất khỏi bản đồ

Đồng ruộng của tỉnh Bến Tre bị nhiễm mặn, cạn khô mấy tháng trời năm 2016. Ảnh: Vietnamnet.
Đồng ruộng của tỉnh Bến Tre bị nhiễm mặn, cạn khô mấy tháng trời năm 2016. Ảnh: Vietnamnet.