Chủ tịch thành phố xin lỗi vì chuyện "bánh mì" của phó chủ tịch phường

Trần Văn Em bị xử lý vì mua bánh mì Ảnh: LĐO
Trần Văn Em bị xử lý vì mua bánh mì Ảnh: LĐO
Trần Văn Em bị xử lý vì mua bánh mì Ảnh: LĐO
Lên top