Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chính phủ kiến tạo và xã hội sáng tạo

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.