QUAN SÁT NGHỊ TRƯỜNG

Chảy máu chất xám - tiền bạc chưa phải là tất cả!

Tòa nhà hành chính Đà Nẵng. Ảnh: Zing.
Tòa nhà hành chính Đà Nẵng. Ảnh: Zing.