Chặn ngay côn đồ xách đao kiếm ra quốc lộ trấn lột

Ảnh cắt từ clip livestream của đám thanh niên.
Ảnh cắt từ clip livestream của đám thanh niên.