Chặn ngay côn đồ xách đao kiếm ra quốc lộ trấn lột

Ảnh cắt từ clip livestream của đám thanh niên.
Ảnh cắt từ clip livestream của đám thanh niên.
Ảnh cắt từ clip livestream của đám thanh niên.