Nhóm thanh niên vừa cướp, vừa livestream trên facebook tại cao tốc Phú Thọ

Nhóm thanh niên cầm theo hung khí "xin tiền" trên cao tốc
Nhóm thanh niên cầm theo hung khí "xin tiền" trên cao tốc
Nhóm thanh niên cầm theo hung khí "xin tiền" trên cao tốc
Lên top