Các quỹ đang được "đẻ" vô tội vạ

Nông dân Thanh Hóa từng phải đóng phí cỏ cho bò (Ảnh: Xuân Hùng/LĐO)
Nông dân Thanh Hóa từng phải đóng phí cỏ cho bò (Ảnh: Xuân Hùng/LĐO)
Nông dân Thanh Hóa từng phải đóng phí cỏ cho bò (Ảnh: Xuân Hùng/LĐO)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top