Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bộ trưởng Nhạ hãy đưa ra lời cam kết

Giờ học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài. Ảnh minh hoạ.
Giờ học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài. Ảnh minh hoạ.