Bộ Tài chính: Cần kế sách bền vững nuôi dưỡng nguồn thu

Thuế tài sản dự kiến áp 0,2 tới 0,4% cho mỗi ngôi nhà của dân có giá từ 700 triệu đồng. Ảnh: Ngọc Tiến
Thuế tài sản dự kiến áp 0,2 tới 0,4% cho mỗi ngôi nhà của dân có giá từ 700 triệu đồng. Ảnh: Ngọc Tiến
Thuế tài sản dự kiến áp 0,2 tới 0,4% cho mỗi ngôi nhà của dân có giá từ 700 triệu đồng. Ảnh: Ngọc Tiến