Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bài học giá 7 tỉ USD

Ảnh minh họa, nguồn: Internet.
Ảnh minh họa, nguồn: Internet.