Anh Huân, chị Hiên chứng minh lòng tốt có nhiều chung quanh ta

Anh Huân (áo xanh) đang cố gắng tiếp cận cô gái vừa mới nhảy cầu tự vẫn. (ảnh cắt từ clip).
Anh Huân (áo xanh) đang cố gắng tiếp cận cô gái vừa mới nhảy cầu tự vẫn. (ảnh cắt từ clip).
Anh Huân (áo xanh) đang cố gắng tiếp cận cô gái vừa mới nhảy cầu tự vẫn. (ảnh cắt từ clip).