Thanh Hóa: Nhảy cầu tự tử, cô gái 9x được cứu sống