Vượt gian khó để dựng nhà tặng người nghèo

Ông Lê Tấn Chiểu đang phải nằm viện vì bị tai nạn trong lúc đốn cây để có gỗ dựng nhà tặng người nghèo. Ảnh: TRẦN TUẤN
Ông Lê Tấn Chiểu đang phải nằm viện vì bị tai nạn trong lúc đốn cây để có gỗ dựng nhà tặng người nghèo. Ảnh: TRẦN TUẤN
Ông Lê Tấn Chiểu đang phải nằm viện vì bị tai nạn trong lúc đốn cây để có gỗ dựng nhà tặng người nghèo. Ảnh: TRẦN TUẤN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top