Vực dậy một nhà máy đang chông chênh, lạc hướng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Công ty Đường ngày 13.4.2017. Ảnh: P.V
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Công ty Đường ngày 13.4.2017. Ảnh: P.V