“Vòng tay yêu thương” và 1.000 đồng của công nhân

Ông Đinh Sỹ Phúc - Chủ tịch công đoàn Cty Taekwang Vina - trao số tiền hỗ trợ của anh chị em công nhân đóng góp cho chị Nguyễn Thị Ngọc Sương.
Ông Đinh Sỹ Phúc - Chủ tịch công đoàn Cty Taekwang Vina - trao số tiền hỗ trợ của anh chị em công nhân đóng góp cho chị Nguyễn Thị Ngọc Sương.