Tan tác sông Thương

Một bãi vật liệu không phép ngang nhiên chiếm dụng khu vực bãi sông Thương đoạn qua huyện Yên Dũng, Bắc Giang. Ảnh: L.N
Một bãi vật liệu không phép ngang nhiên chiếm dụng khu vực bãi sông Thương đoạn qua huyện Yên Dũng, Bắc Giang. Ảnh: L.N
Một bãi vật liệu không phép ngang nhiên chiếm dụng khu vực bãi sông Thương đoạn qua huyện Yên Dũng, Bắc Giang. Ảnh: L.N

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top