Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tan tác sông Thương

Một bãi vật liệu không phép ngang nhiên chiếm dụng khu vực bãi sông Thương đoạn qua huyện Yên Dũng, Bắc Giang. Ảnh: L.N
Một bãi vật liệu không phép ngang nhiên chiếm dụng khu vực bãi sông Thương đoạn qua huyện Yên Dũng, Bắc Giang. Ảnh: L.N