Tài xế vùng biên thêm một cái tết trên đường

Những chuyến xe container vẫn nối đuôi ùn ứ tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 22 tháng Chạp. Ảnh: CHÍ NGYÊN
Những chuyến xe container vẫn nối đuôi ùn ứ tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 22 tháng Chạp. Ảnh: CHÍ NGYÊN
Những chuyến xe container vẫn nối đuôi ùn ứ tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 22 tháng Chạp. Ảnh: CHÍ NGYÊN