“Ốc đảo” Trỉa trên đỉnh Trường Sơn Đông

Điện về bản Trỉa, chẳng bao lâu nữa các “cỗ máy văn minh” sẽ giải phóng sức lao động của người phụ nữ. Ảnh: Hưng Thơ
Điện về bản Trỉa, chẳng bao lâu nữa các “cỗ máy văn minh” sẽ giải phóng sức lao động của người phụ nữ. Ảnh: Hưng Thơ