Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

“Ốc đảo” Trỉa trên đỉnh Trường Sơn Đông

Điện về bản Trỉa, chẳng bao lâu nữa các “cỗ máy văn minh” sẽ giải phóng sức lao động của người phụ nữ. Ảnh: Hưng Thơ
Điện về bản Trỉa, chẳng bao lâu nữa các “cỗ máy văn minh” sẽ giải phóng sức lao động của người phụ nữ. Ảnh: Hưng Thơ