Những “cây phong ba” nơi đảo xa

Vườn rau Thanh niên đảo Sinh Tồn (chụp ngày 4.6.2018). Ảnh: T.M
Vườn rau Thanh niên đảo Sinh Tồn (chụp ngày 4.6.2018). Ảnh: T.M
Vườn rau Thanh niên đảo Sinh Tồn (chụp ngày 4.6.2018). Ảnh: T.M

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM