Nam bộ mong manh khi có bão ập vào

Dù cây ngã đổ đêm 18.11, nhưng người dân vẫn chủ quan đứng xem rất nguy hiểm.
Dù cây ngã đổ đêm 18.11, nhưng người dân vẫn chủ quan đứng xem rất nguy hiểm.
Dù cây ngã đổ đêm 18.11, nhưng người dân vẫn chủ quan đứng xem rất nguy hiểm.