Lũ “đặc biệt” và những ám ảnh lịch sử

Hiện trường vụ sạt núi, vùi chết 4 người trên QL 14E. Ảnh: PV
Hiện trường vụ sạt núi, vùi chết 4 người trên QL 14E. Ảnh: PV
Hiện trường vụ sạt núi, vùi chết 4 người trên QL 14E. Ảnh: PV
Lên top