Lớp học xóa mù chữ giữa rừng sâu núi thẳm

Giờ học đầu tiên của “lớp học xóa mù”. Ảnh: NGUYỄN NAM
Giờ học đầu tiên của “lớp học xóa mù”. Ảnh: NGUYỄN NAM
Giờ học đầu tiên của “lớp học xóa mù”. Ảnh: NGUYỄN NAM