Lên chùa... cầu an

Cúng đèn hoa đăng và phóng sanh, một trong những nghi thức trong lễ cầu an ở chùa Liên Hoa. Ảnh: H.V.M
Cúng đèn hoa đăng và phóng sanh, một trong những nghi thức trong lễ cầu an ở chùa Liên Hoa. Ảnh: H.V.M
Cúng đèn hoa đăng và phóng sanh, một trong những nghi thức trong lễ cầu an ở chùa Liên Hoa. Ảnh: H.V.M

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM