Nhọc nhằn “đi lấy” học sinh... “quên” đường đến lớp

Mới thấy cô giáo ngấp nghé ngoài ngõ, cháu bé người đồng bào thiểu số học lớp mẫu giáo ghép 3-4 tuổi đã khóc ré và ôm chầm lấy mẹ.
Mới thấy cô giáo ngấp nghé ngoài ngõ, cháu bé người đồng bào thiểu số học lớp mẫu giáo ghép 3-4 tuổi đã khóc ré và ôm chầm lấy mẹ.