Chó Phú Quốc - từ Đảo đến Đồn

Cựu thợ săn vang bóng một thời ở Phú Quốc - Nguyễn Xuân Bính với đàn chó Phú Quốc thuần chủng.
Cựu thợ săn vang bóng một thời ở Phú Quốc - Nguyễn Xuân Bính với đàn chó Phú Quốc thuần chủng.
Cựu thợ săn vang bóng một thời ở Phú Quốc - Nguyễn Xuân Bính với đàn chó Phú Quốc thuần chủng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM