Lay lắt đời thuyền viên, thời sông Hồng cạn nước

Một thuyền viên trẻ tuổi đang vừa bế con vừa điều kiển con tàu của mình.
Một thuyền viên trẻ tuổi đang vừa bế con vừa điều kiển con tàu của mình.
Một thuyền viên trẻ tuổi đang vừa bế con vừa điều kiển con tàu của mình.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM