Kéo từng lồng bè trôi, trục vớt từng tàu thuyền

Ngư dân trục vớt, kéo tàu vào bờ ở bãi Lau, Vũng Rô. Ảnh: Lưu Phong
Ngư dân trục vớt, kéo tàu vào bờ ở bãi Lau, Vũng Rô. Ảnh: Lưu Phong