Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hiu hắt Khu kinh tế vùng biên Bờ Y

Khu mậu dịch tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y hiện vẫn vắng khách, hàng hóa, ôtô qua lại. Ảnh: THANH HẢI
Khu mậu dịch tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y hiện vẫn vắng khách, hàng hóa, ôtô qua lại. Ảnh: THANH HẢI