Cuộc thi Bút ký - Phóng sự về 50 năm Chiến thắng Khe Sanh:

Giọt mồ hôi ở lưng trời Khe Sanh

Càphê Khe Sanh mùa thu hoạch. Ảnh: YMS.
Càphê Khe Sanh mùa thu hoạch. Ảnh: YMS.
Càphê Khe Sanh mùa thu hoạch. Ảnh: YMS.