Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đôi tay diệu kỳ

Ông Trần Hùng Bảo miệt mài vẽ hoa trên áo dài thiếu nữ.
Ông Trần Hùng Bảo miệt mài vẽ hoa trên áo dài thiếu nữ.