Đôi tay diệu kỳ

Ông Trần Hùng Bảo miệt mài vẽ hoa trên áo dài thiếu nữ.
Ông Trần Hùng Bảo miệt mài vẽ hoa trên áo dài thiếu nữ.