Mong mãi chưa được mụn con

Nhân viên y tế khoa Sản 1 đang chăm sóc cho những thai phụ nằm tại khoa.  Ảnh: T.H
Nhân viên y tế khoa Sản 1 đang chăm sóc cho những thai phụ nằm tại khoa. Ảnh: T.H