Những nỗi đau chưa nguôi

Hương trải qua nhiều cuộc phẫu thuật.
Hương trải qua nhiều cuộc phẫu thuật.