Đào Lịch một đời mê đắm với Xoan

Nghệ nhân Nguyễn Thị Lịch dạy hát Xoan cho giới trẻ. Ảnh: VY THẢO
Nghệ nhân Nguyễn Thị Lịch dạy hát Xoan cho giới trẻ. Ảnh: VY THẢO