“Cửa biển tử thần”

 Lực lượng chức năng cùng ngư dân đang cứu nạn tàu cá bị sóng xô vào đá ở cửa biển Mỹ Á. Ảnh: PV
Lực lượng chức năng cùng ngư dân đang cứu nạn tàu cá bị sóng xô vào đá ở cửa biển Mỹ Á. Ảnh: PV
Lực lượng chức năng cùng ngư dân đang cứu nạn tàu cá bị sóng xô vào đá ở cửa biển Mỹ Á. Ảnh: PV