Quảng Nam:

Hàng trăm tàu thuyền không có đường ra biển

Nhiều ngư dân phải đưa tàu lên bờ vì không thể ra khơi. Ảnh: TT
Nhiều ngư dân phải đưa tàu lên bờ vì không thể ra khơi. Ảnh: TT
Nhiều ngư dân phải đưa tàu lên bờ vì không thể ra khơi. Ảnh: TT
Lên top