BÚT KÝ - PHÓNG SỰ DỰ THI VỀ 50 NĂM CHIẾN THẮNG KHE SANH:

Cõng phim lên miền Hướng Hóa

Cán bộ chiếu phim miền núi lội suối, băng rừng bằng xe máy để vận chuyển máy móc, phim ảnh đến phục vụ bản làng ở xã A Túc. Ảnh: TT.
Cán bộ chiếu phim miền núi lội suối, băng rừng bằng xe máy để vận chuyển máy móc, phim ảnh đến phục vụ bản làng ở xã A Túc. Ảnh: TT.