Cảm hóa lâm tặc về làm bảo vệ rừng

Lực lượng bảo vệ rừng gồm chủ rừng, kiểm lâm và lâm tặc đã được “cảm hóa” kiểm tra hiện trường tiểu khu 678D và 688. Ảnh: HƯNG THƠ
Lực lượng bảo vệ rừng gồm chủ rừng, kiểm lâm và lâm tặc đã được “cảm hóa” kiểm tra hiện trường tiểu khu 678D và 688. Ảnh: HƯNG THƠ
Lực lượng bảo vệ rừng gồm chủ rừng, kiểm lâm và lâm tặc đã được “cảm hóa” kiểm tra hiện trường tiểu khu 678D và 688. Ảnh: HƯNG THƠ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top