Bản Vược - những ngày sau thảm họa 9 “cửu vạn” tử nạn trên sông

Một góc Bản Vược, nhìn từ trên cao xuống bến của Cty Bắc Sông Hồng (ảnh lớn) và hiện trường vụ vớt xác (ảnh nhỏ).
Một góc Bản Vược, nhìn từ trên cao xuống bến của Cty Bắc Sông Hồng (ảnh lớn) và hiện trường vụ vớt xác (ảnh nhỏ).
Một góc Bản Vược, nhìn từ trên cao xuống bến của Cty Bắc Sông Hồng (ảnh lớn) và hiện trường vụ vớt xác (ảnh nhỏ).