Hơn 50 người tìm kiếm 9 cửu vạn gặp nạn trên sông Hồng

Các lực lượng chức năng cùng người dân được huy động để tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: TD
Các lực lượng chức năng cùng người dân được huy động để tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: TD
Các lực lượng chức năng cùng người dân được huy động để tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: TD
Lên top