Kết thúc có hậu của một chuyện tình dang dở

Ai cũng mong muốn kết thúc có hậu cho tình yêu của mình.  Ảnh minh họa
Ai cũng mong muốn kết thúc có hậu cho tình yêu của mình. Ảnh minh họa
Ai cũng mong muốn kết thúc có hậu cho tình yêu của mình. Ảnh minh họa