Công ty có được yêu cầu NLĐ nghỉ việc trước khi sinh?

NLĐ nghỉ việc không có lý do chính đáng cộng dồn 5 ngày trong vòng 30 ngày thì NSDLĐ có quyền sa thải. Ảnh: NAM DƯƠNG
NLĐ nghỉ việc không có lý do chính đáng cộng dồn 5 ngày trong vòng 30 ngày thì NSDLĐ có quyền sa thải. Ảnh: NAM DƯƠNG
NLĐ nghỉ việc không có lý do chính đáng cộng dồn 5 ngày trong vòng 30 ngày thì NSDLĐ có quyền sa thải. Ảnh: NAM DƯƠNG