Bị phạt tù có được hưởng lương hưu?

Người bị xữ phạt tù sau 1.1.2016 vẫn được nhận lương hưu nếu đủ điều kiện.
Người bị xữ phạt tù sau 1.1.2016 vẫn được nhận lương hưu nếu đủ điều kiện.
Người bị xữ phạt tù sau 1.1.2016 vẫn được nhận lương hưu nếu đủ điều kiện.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top