Y án tử hình đối với Đặng Văn Hiến

Bị cáo Đặng Văn Hiến lĩnh án tử hình vì hành vi giết người.
Bị cáo Đặng Văn Hiến lĩnh án tử hình vì hành vi giết người.
Bị cáo Đặng Văn Hiến lĩnh án tử hình vì hành vi giết người.
Lên top