Xử lý 15 người đánh bạc tại xã ngọn cờ đầu xây dựng nông thôn mới

Ban Thường vụ huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) kết luận đây là trường hợp vi phạm nghiêm trọng. Ảnh: X.L
Ban Thường vụ huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) kết luận đây là trường hợp vi phạm nghiêm trọng. Ảnh: X.L
Ban Thường vụ huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) kết luận đây là trường hợp vi phạm nghiêm trọng. Ảnh: X.L

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top