Xông vào nhà cướp của giữa đêm

Tang vật một vụ cướp (ảnh minh họa).
Tang vật một vụ cướp (ảnh minh họa).