Vừa ra tù lại cùng bạn mang bình xịt hơi cay đi cướp dây chuyển vàng

Đối tượng Cường (bên trái) và Dũng tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC.
Đối tượng Cường (bên trái) và Dũng tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC.
Đối tượng Cường (bên trái) và Dũng tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC.
Lên top