Xét xử tài công điều khiển sà lan tông sập cầu Ghềnh

Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa