Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Xét xử tài công điều khiển sà lan tông sập cầu Ghềnh

Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa