Vụ trộn lõi pin vào hạt tiêu đem bán: Rùng mình lời khai của các bị cáo

Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.
Lên top