Vụ nhắn tin đe dọa Chủ tịch Đà Nẵng khác vụ việc ở tỉnh Bắc Ninh như thế nào?

Cả Chủ tịch tỉnh Đà Nẵng và Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh đều bị nhắn tin đe dọa. Ảnh minh họa, nguồn: Shutterstock.
Cả Chủ tịch tỉnh Đà Nẵng và Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh đều bị nhắn tin đe dọa. Ảnh minh họa, nguồn: Shutterstock.